Vuoden kestänyt Versoverkko-hanke (2010 - 2011) käynnistyi Pohjois- ja Etelä-Savon maakuntaliittojen rahoituksella. Maakuntarajat ylittävällä avustuspohjalla osoitettiin, miten laaja-alaisella verkostoitumisella voidaan edistää luovaa, kauas kantavaa savolaista yhteishenkeä voimistavaa kulttuurityötä.

Hankkeen tuloksina syntyivät koordinoinnin ja tiedottamisen www.versoverkko.fi-sivusto, jonka käyttäjiä ovat Keski-Savon kuntien kulttuuritoimijat, kuntien vapaa-aika-, ja kulttuuri-, ja nuorisotoimet, varhaiskasvatus, koulut, yhdistykset, oppilaitokset ja perheet. Heti avautumisestaan heinäkuussa 2010 kävijöitä oli sivustolla satoja viikossa ja kesäkuussa 2011kävijämäärä on jo yli 15 000. Sivut ovat käyttäjäystävälliset ja ne tiedottavat kaikesta alueen lastenkulttuuritoiminnasta jokaisen Verso-paikkakunnan omilla osioilla. Sen lisäksi sivustolta löytyy Vinkkivasu, jossa on luovaan toimintaan ideoita ja teko-ohjeita. Vinkkivasun kokosi Versoverkko-hankkeen projektityöntekijä, artenomi Tiina Nissinen.

Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnasta kertova Versotarhan tarinat – julkaisu on taidekasvatus-, ja tarinakirja, joka on dokumentoinut Verson hyviä käytänteitä ja toimintamalleja. Kirja on myös lasten tarinoiden tallentaja ja lasten osallisuuden puolestapuhuja. Kirja on myös lastenkulttuurikeskuksen arvopohjan argumentoija. Kirja kertoo moniäänistä tarinaa lastenkulttuurikeskus Verson taidekasvatustyöstä ja tarjoaa maistiaisia Verson värikkäästä sadonkorjuukorista lasten omien tarinoiden ja työpajatoiminnan esimerkkien kautta. 

Hankkeen päätyttyä kolmen ensimmäisen vuoden aikana Verson perustehtäväksi asetettu saavutettava ja ympärivuotinen lastenkulttuuritoiminta oli tavoittanut varhaiskasvatuksessa, kouluissa, tapahtumissa työpajojen, esitysten ja koulutustilaisuuksien kautta yli 20 000 lasta ja aikuista.

LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

41799