Lastenkulttuurikeskus Verso sai Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ESR-rahoituksen vuosina 2012-2014 Savonlinnan, Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla toteutetulle Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeelle. 

Maaliskuussa 2012 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli juurruttaa verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskuksen toimintamalli Etelä-Savoon. Kehittämis- ja koulutushankkeen aikana kehitettiin luovuutta edistäviä toimintamalleja ja kulttuurikasvatuksen menetelmiä osaksi kuntien palvelutoimintaa.

Hankkeessa valmistettiin moniammatillisissa varhaiskasvatuksen-, perusopetuksen ja kirjastojen henkilöstön, taidepedagogien ja taiteilijoiden muodostamissa työryhmissä opetus- ja koulutusmateriaalia toimintayksiköiden käyttöön. Menetelmäoppaita ja integroivan taidekasvatuksen menetelmiä tuotettiin sekä verkkoon että julkaisuina. Hankkeessa vahvistettiin osallistujien ammatillista osaamista, luotiin uudenlaista verkostoyhteistyötä ja kehitettiin uutta palveluliiketoimintaa kuntien hyvinvointi- ja koulutussektoreille.

Hankkeessa kehitettiin uusia taidekasvatusmenetelmiä

Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen puitteissa kehitettiin uusia taidekasvatusmenetelmiä moniammatillisissa tiimeissä kaikkiaan 9 eri paikkakunnan alueella. Muun muassa Mikkelissä ja Savonlinnassa toteutettiin pilotit, joissa luotiin matkalaukkuteattereita päiväkotien käyttöön ja koulutettiin varhaiskasvatushenkilöstöä käyttämään nukketeatteritekniikoita päivähoidon arjessa.

Joroisissa, Juvalla ja Rantasalmella toimivissa Toenperän kirjastoissa puolestaan kehitettiin kirjastojen satutuntitoimintaa nukketeatterin keinoin. Mäntyharjulla kehitettiin alakoululaisille suunnattua kuvataidetoimintaa. Hirvensalmen pilottina kehitettiin Verson taideviikkotoimintaa, Verso-viikkoa.

Heinävedellä kehitettiin Otto Kotilaisen koulun taidetoimintaa sekä esikoululaisten ja palvelutalon asiakkaiden yhteisiä taidetuokioita. Pieksämäellä kehitettiin esi- ja alkuopetuksen tunnetaitokasvatusta draaman keinoin.

Projektin nimi: Versoverkko Etelä-Savoon

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Hankkeen kesto: 1.3.2012 – 30.6.2014

Hankealue: Pieksämäki, Mikkeli, Joroinen, Rantasalmi, Savonlinna, Juva, Heinävesi, Mäntyharju

Rahoitus: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, kunnat

Toteuttaja: Varkauden kaupunki / Soisalo-opisto / Lastenkulttuurikeskus Verso

 

LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

50716