Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeen (2012-2014) ensimmäisenä pilottina käynnistyi vuoden 2012 alussa Pieksämäellä Hyvät minät -pilotti, jossa teatterin ammattilainen Nazia Asif vie tunnetaitokasvatusta draaman keinoin alakouluille ja esikouluihin.

Kokonaisuuden teemana on "Tunteiden Tuuli".

- Tunteet ovat abstrakti ja laaja asia, ja draaman keinoin tunteet voidaan purkaa pieniksi, yksinkertaisiksi asioiksi. Lapset ovat oppineet hahmottamaan, mitä tunteet ovat ja miten niitä voi ilmaista, Nazia Asif kertoo.

Menetelmän kokonaisuus aloitetaan kirjeellä, jonka lapset saavat Tuuli-nimiseltä tytöltä. Tuuli pohtii kirjeessä omituisia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan, ja lasten kanssa pohditaan leikin keinoin, mitä ne mahtavat tarkoittaa. Tunteita käsitellään kaikkiaan neljän kaksituntisen tuokion aikana. Neljännellä tapaamiskerralla lasten elämysten kautta syntyneet oivallukset kirjataan ylös ja lähetetään Tuulille.

Osana Hyvät minät -menetelmää on käytetty myös värikästä varjoteatteria, jonka avulla osallistujat saavat matalan kynnyksen esiintymiskokemuksia ja oppivat hahmottamaan kehoaan varjojen avulla.

Pilotista saatujen hyvien kokemusten myötä Pieksämäellä suunnitellaan nyt draamakasvatuksen ja tunnetaitokasvatuksen kirjaamista esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Draamakasvatus on nyt myös kirjattu Pieksämäen Kulttuuriopetussuunnitelmaan 1-luokkalaisille, ja heille voidaan tarjota Hyvät Minät-kokonaisuutta jatkumona esikoulun jälkeen.

Tarkempi kuvaus työpajakokonaisuudesta löytyy "Versotarhan tarinoita"-blogista.

Hyvät minät-pilotissa kehitetystä menetelmästä julkaistiin menetelmäopas "Tunteiden Tuuli- tunnetaitokasvatusta draaman keinoin".

LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

50705