Yksi Verson tärkeistä toimintamuodoista on varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja tapahtumissa toteutettava työpajatoiminta. Työpajojen sisältö kattaa kaikki taiteen alueet. Työpajoissa korostuvat Verson painopistealueet; tarinallinen taidekasvatus, nukketeatteri sekä leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen.

Työpajoilla on harjoiteltu erilaisia kädentaitoja ja taideaineita sekä koottu yhdessä suurempia kokonaisuuksia, jotka nivoutuvat koulujen ja päiväkotien arkeen.


Kuva Varkauden kulttuuritoimisto/Ville Tuhkanen
LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

454171