Varkauden – Pieksämäen seutukuntaan kuuluvat Varkauden ja Pieksämäen kaupungit sekä Leppävirran, Joroisten ja Heinäveden kunnat. Varkauden aluekeskusohjelman alaisuudessa toimi vuonna 2004 kulttuurin-, matkailun-, ja vapaa-aikatoimien yhteistyöhanke Keski-Savon Helmitarha. Hankkeen tarkoitus oli edistää seudullista yhteistoimintaa kulttuurin ja matkailun alueilla. Hankkeessa lastenkulttuuri nähtiin yhtenä tärkeänä painopistealueena ja siksi Helmitarha-hankeen alaisuuteen perustettiin lastenkulttuurin kehittämistyöryhmä.

Kehittämistyöryhmän (2006 - 2007) tehtävänä oli selvittää mahdollisen verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskuksen tarpeellisuus, toiminta-alue, kohderyhmä, lastenkulttuurin nykytila ja toimijat. Kehittämistavoitteeksi asetettiin alueellisen verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskuksen toiminta- ja rahoitusmallin luominen. Verso-työryhmä koostui kuntien nimeämistä edustajista puheenjohtajana kulttuurisihteeri Anne Puurunen Varkaudesta ja sihteerinä taidekasvattaja Mervi Riikonen Pieksämäeltä, jäseninä vapaa-aikasihteeri Anitta Korhonen Joroisista, lastenteatteriohjaaja Helena Väänänen Leppävirralta sekä nuoriso-ohjaaja Heli Loponen Heinävedeltä.

Verso-työryhmää tuki selvitystyössä yhteisöpedagogi-opiskelija Nanna Vehviläisen (Humanistinen ammattikorkeakoulu, Joensuun yksikkö) opinnäytetyö Versolle juuria, joka osoitti suunnitellun lastenkulttuurikeskuksen tarpeellisuuden ja antoi arvokasta tietoa Verson lastenkulttuuritoiminnan lapsilähtöiselle suunnittelulle.

Selvitystyö sai onnellisen päätöksen, kun seutujaoksen kokouksessa kesäkuussa 2008 perustettiin Soisalo -opiston alaisuuteen Varkauden - Pieksämäen seudun lastenkulttuurikeskus Verso.
  
Konkreettisesti Verson toiminta alkoi, kun taidekasvattaja Mervi Riikonen aloitti Verson lastenkulttuurikoordinaattorina elokuussa 2008 toiminta- ja kehittämissuunnitelman laatimisen, yhteistyötahojen kartoittamisen ja rahoitushakemusten teon. Painopistealueiksi koko toiminnalle valittiin leikki- ja toimintaympäristöt, tarinallinen taidekasvatus ja nukketeatteri.

Versolle juuria – selvityksen lapsinäkökulma

Lapsilta kysyttiin MITÄ ON LASTENKULTTUURI? Vastauksissa lähes puolessa esiintyi sana ”leikki” tai ”leikkiminen”.

”Lapsi on leikkiminen. Lastenkulttuurissa voi syödä.”
”Jotain niinku lasten puistoa. Sellasta niinku lastenmuseookin.”
”Että on kivaa olla lapsi.”
”Äitin lapsi.”
”Lapsi elää.”
”Lapset leikkii ja pelaa.”
”Lapsi on pieni ihminen.”
”Varmaankin joku lasten uutinen.”
”Tulee mieleen ne kulttuurilapset. Ne sanat siis toisinpäin.”

Mielikuvitusmatka Verso lapsen maailmaan, 2007


Verso-juliste 2008
/CMS/Tiedostot/verso_juliste.pdf


LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

41810