Kevään 2013 aikana Heinävedellä kehitettiin koululla tapahtuvaa 0-6 -luokkalaisille suunnattua taideateljee-toimintaa Otto Kotilaisen koulussa.

Tavoitteeksi asetettiin, että Otto Kotilaisen koulu luo yhteistyökuvioita paikallisten ja lähialueen taiteilijoiden kanssa. Opettajat saivat taidekasvatuskoulutusta koulussa järjestettävien taiteilijavierailujen yhteydessä. Samalla oppilaat saivat monipuolisia taidekokemuksia ja kokeilivat eri taiteilijoiden johdolla taiteen tekemistä.

Kevään kuukausille suunniteltiin omat teemat, joihin taiteilijavierailu liittyi. Taiteilijat vierailivat koululla kahtena-kolmena päivänä kuukaudessa.

Pilotti oli suunnattu ensisijaisesti esikoululaisten ja 2-luokkalaisten ryhmille opettajineen. Lisäksi siihen saivat osallistua myös muut opettajat ja 1-6 luokat.

Kuukausiteemat

Tammikuu: Nukketeatteri
• Värivarjoteatteri (tarinan kirjoittaminen, värikalvojen maalaus, tarinan esittäminen ja videointi). Ohjaajana Mervi Riikonen.

Helmikuu: Keramiikka
• Norppasaliin tehdään koko koulun oppilaiden ja henkilökunnan yhteinen savesta toteutettu norppa-aiheinen seinäreliefi yhteistyössä keramiikkataiteilija Karin Keitelin kanssa.

Maaliskuu: Romutaide
• Mari Kervinen johdattaa koulun väen romutaiteen saloihin. "Toisen romu voi olla toisen aarre".

Huhtikuu: Korutaide
• Tuulia Kasosen korutaidetyöpajoilla tehdään kierrätysmateriaaleista koruja lahjaksi tai itselle iloksi.

Toukokuu:Kuvataide
• Lapset pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan koulun välituntialueen pihamaalaukset taiteilija Jaana Lönnroosin johdolla.


Taidevakka-pilotti diaesityksenä
LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

41802