Heinävedellä Otto Kotilaisen koulussa toimiva esikoulun opettaja Niina Hiitola on erikoistunut varhaisiän musiikkikasvatukseen ja kehittänyt lasten ja ikäihmisten yhteistä musiikkituokiotoimintaa. Sukupolvien välisiä yhteisiä tuokioita on toteutettu marraskuusta 2012 alkaen Heinäveden palvelukeskuksessa, jossa osallistujina ovat olleet Otto Kotilaisen koulun esioppilaat ja palvelukeskuksen asiakkaat.

- Toiminta edistää sukupolvien välistä kanssakäymistä ja aidon vuorovaikutuksen syntymistä lasten ja ikäihmisten välillä, Hiitola kertoo.

Musiikkituokiotoimintaa kehitettiin osana Heinäveden pilottia liittämällä mukaan taideintegraationa kuvataidetta ja kädentaitoja. Palvelukeskuksen henkilöstölle suunnattiin taidetoimintakoulutusta.

Pilotissa syntyi menetelmäopas "Musiikki yhteistä on - lasten ja ikäihmisten yhteiset musiikkituokiot".


LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

50698