Yksi Lastenkulttuurikeskus Verson painopisteistä on leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen. Leikki- ja toimintaympäristöjen kehittämisenä nähdään paitsi lasten omien toimintaympäristöjen lapsilähtöinen ja lapsia osallistava suunnittelu, myös uusien näkökulmien avaaminen perinteisesti aikuisten toimintaympäristöiksi koetuissa tiloissa.

Esimerkkejä leikki- ja toimintaympäristöjen laajentamisesta ovat lasten kanssa toteutetut toiminnot kirjastoissa, museoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa.

Varkauden Museot ja Verso

Lastenkulttuurikeskus Verso ja Varkauden museot ovat kehittäneet vuosien varrella erilaisia yhteistyömuotoja, joiden avulla on tuotu esiin museota monipuolisena toimintaympäristönä.

Perhesunnuntait Varkauden museolla

Yksi yhteisistä toimintamuodoista ovat Perhesunnuntait, joita Varkauden Museot ja Lastenkulttuurikeskus Verso järjestävät ympäri vuoden. Perhesunnuntai on museolla toteutettava työpajapäivä, joka on avoin kaikille lapsiperheille. Työpajan sisältö nivoutuu kulloinkin esillä olevaan vaihtuvaan taidenäyttelyyn, johon on mahdollisuus tutustua työpajan yhteydessä.

Työpajat Varkauden museolla

Lastenkulttuurikeskus Verso on toteuttanut Varkauden museolla eri tapahtumiin liittyviä työpajoja muun muassa Varkauden Verso-viikoilla sekä Vekara-Varkaus-festivaaliviikon aikana.


Tarinakartta-työpaja Verso-viikolla 2013.

Taidetulkki-toiminta

Esiopetukseen suunnatun Taidetulkki-toiminnan tavoitteena on avata taiteen tekemisen vaiheita, kannustaa lapsia katsomaan taidetta ja nauttimaan oikeudesta tulkita taideteoksia omalla tavallaan.

Lähtökohtana Varkauden museoilla vuonna 2010 syntyneelle ajatukselle oli se, kenellä on oikeus tulkita, kertoa ja kokea taidetta. Onko olemassa oikeaa tapaa katsoa? Ja kenellä on auktoriteetti kertoa toiselle, mitä teoksesta tulee nähdä? Lastenkulttuurikeskus Verso tuli menetelmän kehittämiseen yhteistyökumppaniksi ja ensimmäisinä tulkkeina toimivat keväällä 2011 Päiviönsaaren päiväkodin esikouluryhmät. Keväällä 2013 Taidetulkki-menetelmää käytettiin toista kertaa, tuolloin vuorossa olivat Lehtoniemen pienten koulun esikoululaiset. Lehtoniemen esikoulun Taidetulkki-toiminnasta lisää Verson blogissa.

Taidetulkki-toimintaan sisältyy esiopetusryhmän museovierailu, taiteilijatapaaminen, taidetyöpajat esikoulussa sekä perheiden ilta museolla. Jokainen Taidetulkki-kokonaisuus suunnitellaan esillä olevaan näyttelyyn nivoutuvaksi, joten menetelmä on jokaisella kerralla ainutlaatuinen.


Karin Björklund-Rissanen esitteli "Muistikuvia lapsuuteni Varkaudesta"-näyttelyään Lehtoniemen esikoululaisille, jotka piirsivät ja maalasivat myös omia lapsuutensa muistoja samalla tekniikalla.


Mäntyharjun museo

Verso tekee yhteistyötä myös Mäntyharjun museon kanssa. Keväällä 2013 käynnistyneen "Askel kuvataideseikkailuun"-kuvataidekerhon osallistujat toteuttivat kesän 2013 ajaksi "Taiteen kukkia"-näyttelyn Iso-Pappilaan. Lue lisää näyttelystä ja kuvataidekerhosta Mäntyharjun museon blogista.

Olavinlinna

Kulttuurihistoriaan nivoutuva taidekasvatustyö korostuu Verson toiminnassa myös Savonlinnassa. Versoverkko Etelä-Savoon (2012 - 2014) -hankkeessa on muun muassa luotu päivähoidon käyttöön nukketeatterimatkalaukkuja, joiden teemana on savonlinnalaisen lastentarhanopettaja Riika Onnukan kirjoittama "Linnan hiiri"-tarina.

Tarina julkaistaan marraskuussa 2013 päivähoidon käyttöön tarkoitetussa vihkosessa, jonka kuvituksena ovat Olavinlinnassa seikkailevat, Anna Luttisen huovuttamat teatterinuket. Nuket on kuvannut varkautelainen valokuvaaja Sini Tullila.


Linnan hiiri-tarinan hahmot hääjuhlapotretissa Olavinlinnassa.
Kuva: Sini Tullila.

LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409
Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457

Minnamaria Koistinen

Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

395191