21.2.2019
Yhteinen hetki – ota kuva ja osallistu Varkaudessa
Tule mukaan toteuttamaan lapsen ja vanhemman yhdessä kokemista hetkistä k...
11.2.2019
Satujen maailmaan ohjataan nyt myös LAKU-lähetteellä
Lastenkulttuurikeskus Verson satutuokioiden kevätkausi on käynnistynyt. Kauden e...
18.12.2018
Verson ensimmäinen uutiskirje
Lastenkulttuurikeskus Verso on ottanut käyttöön uutiskirjeen.
Lue lisää.

22.11.2018
Varkaudessa Lastenoikeuksien viikon päättää Museoiden Perhesunnuntai
Varkauden museoiden perhesunnuntai: Joulu on...
8.11.2018
Marraskuu on lastenkulttuurin juhlaa
Lastenkulttuurikeskus Verso juhlii 10-vuotista toimintaansa marraskuussa....
31.10.2018
Masussa-esityskiertue tavoittaa savolaiset haja-asutusalueiden lapset
Suomalais-slovenialainen Vauva- ja taaperoteatteriryhmä AEIOU kiertää Mas...
12.10.2018
Satuseikkailuissa kootaan omat satukirjat
Valtakunnallista Satupäivää juhlitaan Sadun nimipäivänä torstaina 18. lok...
2.10.2018
Koululaisten maksuttomat taidekerhot alkavat Varkaudessa, Joroisissa ja Juvalla!
Lastenkulttuurikeskus Verson KaiKuVa- kaikille kulttuuria vapaa aikaan -h...
6.4.2018
Taideneuvolasta iloa, läheisyyttä ja kohtaamisia
Ota minut syliin uskalla laulaa ja...


17.5.2018

Bryssel/Haag 15. toukokuuta 2018 – Euroopan komissio ja Europa Nostra, Euroopan johtava kulttuuriperintöalan verkosto, julkistivat 15.5. vuoden 2018 EU:n kulttuuriperintöpalkinnon / Europa Nostra -palkintojen voittajat. Tunnustus merkittävistä saavutuksista konservoinnin, tutkimuksen sekä koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen kategorioissa myönnettiin 29 palkinnonsaajalle 17 maasta. Tämän vuoden voittajien joukossa on Kulttuurivoltti -hanke ja kulttuurikasvatussuunnitelmat Suomessa. Koska vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi, kiinnitettiin tänä vuonna erityisesti huomiota palkittujen kulttuuriperintöön liittyvien saavutusten eurooppalaiseen erityisarvoon. Voittajat palkitaan näyttävässä palkintoseremoniassa 22. kesäkuuta Berliinissä, jossa järjestetään tuolloin kaikkien aikojen ensimmäinen Euroopan kulttuuriperintöhuippukokous.

Eurooppalaiset ja muiden maiden kansalaiset eri puolilta maailmaa voivat nyt äänestää verkossa yleisöpalkinnon voittajaa ja tuoda esiin oman tai toisen Euroopan maan voitokkaita saavutuksia.

Eurooppalaisen kulttuuriperinnön menestystarinoita vuodelta 2018 ovat muun muassa bysanttilaisen kirkon ja sen ainutlaatuisten 700–800-luvulta peräisin olevien freskomaalausten kunnostaminen Kreikassa (Kreikan ja Sveitsin välisellä hedelmällisellä yhteistyöllä), uuden menetelmän kehittäminen Euroopan historiallisesti merkittävien rakennusten konservoinnissa (yhteisyrityksessä oli mukana viisi ranskalaista, italialaista ja puolalaista laitosta), kansalaisjärjestöjen kansainvälisen verkoston yli 30-vuotinen sitoutuminen Venetsian suojeluun ja Suomen kansallinen kulttuurikasvatushanke, joka antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua omaan kulttuuriperintöönsä ja joka toivottavasti innoittaa samanlaiseen toimintaan ympäri Eurooppaa.

Riippumattomat palkintolautakunnat kävivät läpi kaikkiaan 160 palkintohakemusta. Hakemuksia saatiin
organisaatioilta ja yksittäisiltä henkilöiltä 31:stä Euroopan maasta.

Voittajia juhlistetaan 22. kesäkuuta Berliinin konferenssikeskuksessa pidettävässä Euroopan
kulttuuriperintöpalkintojuhlassa, jota isännöivät komissaari Tibor Navracsics ja Plácido Domingo.
Palkintojuhlassa julkistetaan seitsemän pääpalkinnon saajaa, joista jokainen saa 10 000 euroa, ja yleisöpalkinnon saaja. Seremoniaan osallistuu myös Saksan liittotasavallan presidentti Frank-Walter Steinmeier, joka on kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden suojelija Saksassa.

Voittajat esittelevät kulttuuriperintöön liittyvät saavutuksensa huippukokouksen yhteydessä järjestettävillä
osaamisen messuilla (Heritage Excellence Fair) Allianz-foorumissa 21. kesäkuuta.

He osallistuvat myös muihin tapahtumiin, joita järjestetään Euroopan kulttuuriperintöhuippukokouksen ”Jaettu perintö – jaetut arvot” yhteydessä 18.–24. kesäkuuta Berliinissä. Huippukokouksella, jonka isäntinä toimivat Europa Nostra, Saksan kulttuuriperintökomitea (DNK) ja Preussin kulttuuriperinnön säätiö (SPK), halutaan edistää kunnianhimoisen eurooppalaisen kulttuuriperintöohjelman ja -toimintasuunnitelman perustamista pysyvänä kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden saavutuksena.


Kulttuurivoltti: Kulttuurikasvatussuunnitelmat Suomessa
 
Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa lapsille ja nuorille kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta osana kunnan perusopetusta. Kulttuurivoltti-hankkeessa tähdättiin näiden suunnitelmien määrälliseen kasvattamiseen. Hankkeessa tuotettiin verkkotyökalu, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi, jonka avulla kunnat voivat itsenäisesti laatia kulttuurikasvatussuunnitelman, joka perustuu heidän omaan paikalliseen kulttuuritarjontaansa. Työkalu on vapaasti kaikkien käytettävissä kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti).
 
"Tämä hanke tarjoaa suhteellisen edullisen, mutta tehokkaan mallin, jota voidaan soveltaa kaikkialla Euroopassa sellaisen opetuksen suunnittelussa, jonka keskiössä ovat kulttuuriset arvot”, tuomaristo vahvisti.
 
Kulttuurivoltti -hankkeen toteuttivat yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura Suomen
lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa ja sen tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Kuntaliitto, Opetushallitus ja Taiteen edistämiskeskus. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä lisäksi Taiteen edistämiskeskus tuki työpajakiertueen järjestämistä.
 
Kulttuurivoltti -hankkeen käynnistyessä kulttuurikasvatussuunnitelmia oli Suomen 311 kunnasta vain 43
paikkakunnalla. Hankkeen päättyessä vuoden 2016 lopussa kulttuurikasvatussuunnitelmia oli valmisteilla 86 kunnassa eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä aktiivisia kulttuurikasvatussuunnitelmia toteutetaan 71 kunnassa.

Työpajoja järjestettiin 15 paikkakunnalla ja kiertue tavoitti 83 Suomen kuntaa ja sai tilaisuuksiinsa yli 450
osallistujaa. Hankekumppanit antavat edelleen neuvontaa kunnille, joilla ei vielä ole kulttuurikasvatussuunnitelmaa
 
Tuomaristo painotti: "Hankkeessa luotiin kokonaisvaltainen ja joustava lähestymistapa opetussuunnitelmatyöhön digitaalista työkalua hyödyntäen, joka on toimiva väline myös paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Hankkeen tulokset todistavat, kuinka verkkotyökalulla voi saada aikaan nopeasti laajoja vaikutuksia yhteisöissä ".
 
Tuomaristo totesi, että kulttuurikasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia kunnan lapsia heidän taustastaan
riippumatta ja että se saavuttaa tehokkaasti myös ne kunnat ja alueet, joissa lapsille ja nuorille suunnattuja
kulttuuripalveluja ei ole. Kulttuurikasvatussuunnitelmat varmistavat ympäröivän alueen koulujen ja
kulttuurilaitosten välisen yhteistyön ja antavat osallistujille mahdollisuuden tutustua kotikaupunkinsa tai
lähialueensa kulttuuriin ja kulttuuriperintöön kannustaen ymmärtämään paikallisen kulttuurin monimuotoisuutta.

"Kulttuurivoltti on korostanut, että taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatuksen sisällyttäminen paikalliseen opetussuunnitelmaan on tärkeää oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Tämä luo myös pohjaa vastuulliselle kansalaisuudelle sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvan toiminnan arvostukselle.”

Kulttuurivoltissa kehitetty verkkotyökalu kulttuurikasvatussuunnitelman tekemiseen löytyy täältä.

Suomen kulttuurikasvatussuunnitelmat maakunnittain


Lastenkulttuurikeskus Verso kulttuurikasvatussuunnitelmien edistäjänä Etelä- ja Keski-Savossa

Etelä- ja Keski-Savon alueella toimiva Lastenkulttuurikeskus Verso on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen ja siten yksi valtakunnallisen Kulttuurivoltti-hankkeen hankekumppaneista. Verso mm. toteutti yhden Kulttuurivoltti-hankkeen työpajoista Juvalla elokuussa 2016. Verson yhdeksän jäsenkunnan lisäksi työpajaan osallistui edustajia myös muista savolaiskunnista. Hankeen päätyttyä Verso jatkaa edelleen kulttuurikasvatussuunnitelmien toteutusta ja edistämistä omalla toiminta-alueellaan.

Verson kulttuurikasvatussuunnitelmatyössä suurimmassa roolissa on viiden kunnan yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuriketju, joka edistää Keski-Savossa lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja paikallisidentiteetin vahvistumista. Kulttuuriketju tavoittaa vuosittain noin 5500 esi- ja perusopetuksen oppilasta, osan useampaan kertaan lukuvuoden aikana.

Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoiman kulttuurikasvatussuunnitelman taustalla on ajatus siitä, voiko peruskoulun käydä läpi saamatta minkäänlaista kosketusta teatteriin, käymättä kertaakaan museossa, saati kirjastossa, kun jo YK:n lapsen oikeuksien sopimus lupaa jokaiselle tasa-arvoiset mahdollisuudet taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuuriketjun avulla jokainen Keski-Savon esi- ja peruskoululainen pääsee vuosittain jollakin tapaa osalliseksi taiteesta ja kulttuurista. Toteutuksen apuna toimii kulttuuriketju.fi -verkkosivusto.

Koulujen kautta tavoitetaan tasa-arvoisesti kokonaisia ikäluokkia, joiden kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurikompetenssia voidaan tukea suunnitelmallisella yhteistyöllä koulujen ja kulttuuritoimijoiden kesken. Kulttuurikasvatus kehittää taitoja ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria sekä kykyä lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä.

- Lasten ja nuorten luovuutta ja itsetuntoa voidaan vahvistaa kulttuurisen osallisuuden kautta esimerkiksi tarjoamalla onnistumisen kokemuksia uudenlaisilla osa-alueilla. Yhtenä tavoitteena on löytää uusia keinoja itseilmaisuun ja arkisten asioiden käsittelyyn, kertoo lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen Versosta.


Vierailuja kulttuurikohteisiin ja vierailijoita kouluille

Vuosiluokkakohtaiseen suunnitelmaan kuuluu joko vierailu kulttuurikohteessa tai osallistuminen kulttuurityöpajaan tai teemaan omalla koululla. Kulttuuriketjun vierailujen ja tapahtumien sisällöt on suunniteltu tukemaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, kuten ajattelua ja oppimaan oppimista, monilukutaitoa tai itsestä huolehtimista ja arjen taitoja.

- Kulttuuriketju on minimi, joka tarjotaan kaikille oppilaille. Maksimimäärää ei ole. Kulttuuriketjun rinnalla kouluilla on entiseen tapaan omia kulttuuritapahtumia ja kulttuurikasvatuksen käytäntöjä, Siippainen painottaa.

Keski-Savon Kulttuuriketjun perustasoon on kirjattuna esimerkiksi tunnetaitokasvatusta draaman keinoin kaikille 1-luokkalaisille tai kirjaston toteuttamaa kirjavinkkausta omassa luokassa kaikille 2-luokkalaisille. Peruskoulun aikana tutustutaan lisäksi muun muassa taiteen perusopetukseen, paikalliseen kulttuuriperintöön lähialueilla ja verkkoympäristössä, elokuvaan, mediaan ja tapahtumatuotantoon.

Lastenkulttuurikeskus tukee yhteistyön suunnitelmallisuutta

Varkaudessa, Pieksämäellä, Leppävirralla, Heinävedellä ja Joroisissa koulujen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä jäsentävää suunnitelmaa ryhdyttiin työstämään vuonna 2015 osaksi seudullista esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoimana ja suunnitelma otettiin käyttöön elokuussa 2016.

Kulttuuriketju on rakennettu yhdessä viiden kunnan opetus- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Koulujen lisäksi suunnitelmaa toteuttavat tiiviisti kuntien kulttuuritoimet, kirjastot, nuoriso- ja vapaa-aikatoimet, museot sekä vapaan sivistystyön tai taiteen perusopetuksen oppilaitokset.

- Suunnitelma on eräänlainen yhteistyösopimus, jota on rakennettu kuin palapeliä kooten. Ensin on kammattu kunnallisten kulttuuritoimijoiden tarjonta ja koulujen hyväksi kokemat käytännöt ja toiveet. Opettajien kanssa on viety suunnitelmaa eteenpäin ja luotu siihen painopistealueita. Sitten on palattu jälleen tarkentamaan suunnitelmaa sen toteuttajien kanssa, kertoo Siippainen.

Kulttuuriketjun lisäksi Lastenkulttuurikeskus Verso tukee toiminta-alueensa muiden kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä. Savonlinnan kaupungin, jo pidempään käytössä olleeseen kulttuurikasvatussuunnitelmaan, Kulttuuripolkuun, Verso toteuttaa vuosittain esiopetuksen sisällön, draamapajat Tunteiden Tuuli-menetelmällä. Lisäksi vuosina 2017-2018 toteutetussa Versotarhurin työkalut-hankkeessa palvelumuotoilija Heidi Huovinen on yhdessä Savonlinnan sivistystoimen henkilöstön ja paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa kehittänyt Kulttuuripolun toimintamallia. Verson jäsenkunnista Hirvensalmella, Juvalla ja Rantasalmella kulttuurikasvatussuunnitelmien valmistelu on vielä kesken, mutta käytännössä toimintaa toteutetaan jo suunnitelmallisesti ja tahtotila suunnitelman kirjaamiseksi on vahva.
 LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

50709