Lastenkulttuurikeskus Verso on mukana Etelä-Savon maakuntaliiton ”Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon”-hankkeessa (2017-2018).

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon on Taiteen edistämiskeskuksen rahoittama hanke, jossa edistetään ja juurrutetaan kulttuurista hyvinvointityötä osaksi uuden Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin avulla on maakunnan ja kuntien yhdyspintakysymys eli kuuluu sekä maakunnan että kunnan rooliin ja intresseihin.  Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteistyömallit osaksi uuden maakunnan ja kuntien työtä.

Hanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta: Hankkeen koordinoimana luodaan Etelä-Savoon kulttuurihyvinvointisuunnitelma, mahdollistetaan konkreettisia kokeiluja ja rakennetaan verkostoista pysyvä tapa toimia. Verson edustajat ovat mukana hankkeen ohjaus- ja työryhmissä ja Versolla on myös kokeiluhanke.

Kokeiluhankkeiden tarkoituksena on lisätä ja juurruttaa taidetta ja kulttuuria osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja alueen hyvinvointipalveluita. Kokeiluilla kehitetään, testataan ja arvioidaan uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja kulttuurin tuottajien sekä kunta- ja sote-sektorin yhteistyössä.

Lastenkulttuurikeskus Verson kokeiluna on kevään 2018 aikana toteutettava ”Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen musiikkikasvatuksen keinoin” – Vauvamuskaritoiminnan aloittaminen neuvoloissa Hirvensalmella, Juvalla ja Rantasalmella.

Lue lisää: http://www.esavo.fi/hyvinvointia-kulttuurista-etela-savoon


LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

417046