•Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saavutettaviin taide- ja kulttuuripalveluihin.

•Jokainen lapsi ja nuori on aktiivinen toimija ja oman kulttuurikompetenssinsa rakentaja.

•Toiminta perustuu avoimeen, tasa-arvoisesti eri kulttuureja kunnioittavaan ja kulttuurisia raja-aitoja rikkovaan taidekäsitykseen.

•Laadukkaat taide- ja kulttuuripalvelut lisäävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.
 
•Toiminnassa suojellaan lapsen oikeutta leikkiä, luoda ja oppia.

•Kulttuuri- ja luonnonympäristön elämyksellinen kokeminen ja osallistuminen sen kehittämiseen antaa juuret kulttuuri-identiteetille.

•Toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja ekologisia, kierrätystä suosivia toimintatapoja.


LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

50699